Výstava Jeroným Pražský

Přímo v areálu parku Bludník bude letos během celého festivalu k vidění panelová prezentace o životě a osudu Jeronýma Pražského. Ten stojí v paměti národa tak trochu ve stínu Jana Husa a proto si myslíme, že je dobré věnovat prostor tomuto svéráznému vzdělanci, reformátorovi a buřičovi. Panely jsou věnovány Jeronýmovým cestám po v té době známém světě, kostnickému procesu, ikonografii, základním charakteristikám jeho myšlení, místům v české reformaci a neposledně i proměnám historické tradice a vnímání jeho osoby v průběhu doby.

Výstavu zapůjčila Českobratrská církev evangelická, sestavilo a vyrobilo ji Husitské muzeum v Táboře