Výstava

Vernisáž výstavy Karly Kučerové – Absolventka Fakulty designu a umění v Plzni představí knižní ilustrace, volné kresby a grafiky.

Draci

Více na karlakucerova.tumblr.com