Neděle

Vox humana

Honza Jun je, jako všichni jeho sourozenci, bytostný muzikant a duše mnohého hudebního dění. Nejvýznamnějším tělesem, které inicioval, byl pěvecký sbor Vocatus, jehož součástí jsem měl tu čest půl roku být (než jsem seznal, že nejsem schopen se doma připravovat natolik, abych ostatní nezdržoval) a byla to velká škola. Poté, co přesídlil z Vysočiny na žírnou Moravu, Vocatus postupně svou činnost ukončil (naposledy jsame ho mohli slyšet při oslavách dvacetiletí festivalu), ale brzy na něj navázal soubor podobného ražení a důstojný nástupce Vox humana.

http://voxhumana.webnode.cz/