Výstava

Fotografiím Romana Hübnera byla věnována historicky druhá festivalové výstava v roce 1997. Tehdy to byla pražská zákoutí. Jak velký za těch šestnáct let prodělal vývoj, budou moci posoudit pamětníci, mladší ročníky objeví neznámého mistra formátu Tarase Kuščinského či Jana Saudka.